Area main nature reserve@2x Stafsäters lövskogar

Stafsäters naturreservat ligger mitt i eklandskapet söder om Linköping. Reservatet består av sex delområden kring Stavsätters herrgård. Här finns inbjudande trädklädda hagmarker med imponerande ekar, men området rymmer även öppnare betesmarker och lundar med ädellöv.

Reservatet kan vara lite krävande att besöka eftersom det inte finns så många besöksanordningar.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Kör Brokindsleden söderut mot Sturefors. Sväng höger vid fyrvägskorset efter rondellen vid Sturefors och fortsätt på länsväg 699 mot Stavsätter och Västerby. Efter fem kilometer är du framme vid naturreservatets entré.

Kontakta oss

Rectangle 1   lkpg da r ideer blir verklighet   liggande cmyk

Anders Jörneskog

Kommunekolog, Linköpings kommun

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Linköping.