Sturefors naturreservat

Naturreservatet är vackert beläget vid Sturefors slott och Ärlångens strand. I det strövvänliga området finns inbjudande ekhagmarker, öppna betesmarker och slutna ädellövskogar. Det anrika landskapet kring slottet är ett av länets viktigaste ekområden och livsmiljö för många sällsynta arter, bland annat läderbagge och ekoxe.

Reservatet kan vara lite krävande att besöka eftersom det saknar anordningar som rastplats och markerad vandringsled.

Fakta

Skydd: Naturreservat, Natura 2000
Yta: 129 hektar
Förvaltning: Länsstyrelsen Östergötland

Att göra:
 • Naturreservat
Hitta hit:

Kör länsväg 713 söderut från Hackefors mot Landeryd och Slattefors. Sväng höger mot Sturefors slott tre kilometer efter Landeryds kyrka. Reservatsentrén hittar du vänster om vägen direkt efter bron över Stångåns utlopp ur Ärlången.

Kontakta oss

Rectangle 1  lkpg da r ideer blir verklighet  liggande cmyk

Naturgruppen

Kontakta oss om du har frågor om Naturkartan Linköping.

Vill dit
 • 20210405105721
 • 20200521091708 4 xy4cw
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20200816224754 profilepic
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20200629212524 4 1bnel46
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20200531214557 4 xm9bl1
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20200709134127 4 mznyz1
 • Default avatar
Var där
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20201018125517 profilepic
 • 20201017223517
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20200629132201 4 k1dxue
 • 20200406125605 4 vi1iqn
 • 20191029010939 4 1r1ev2b
 • 20170906193528 4 e83wks
 • Default avatar
 • Default avatar
Kommentera
 • Default avatar

  Annika Lindblad

  vackert vid slottet och upp mot skogen runt omkring. bra även med barnvagn

  4 månader
 • 20200406125605 4 vi1iqn

  Torbjörn

  Öppet Eklandskap, lätt att gå eden längs vattnet.

  mer än ett år
 • Default avatar

  Pascal

  Mycket vackert, ffa från norra ingången vid ån

  mer än ett år