Place main culture@2x Svensbo

Svensbo ligger mitt inne i storskogen. Skogsstyrelsen har restaurerat torpmiljön till 1800-talsskick. Här finns även en rastplats med grillkåta, torrdass och informationsskyltar som berättar om torparlivet och äldre tiders nyttjande av skogen. Och ger du dig ner till det gamla slåtterkärret nedanför torpet kan du hitta både slåtterblomma och ängsnycklar.

Att göra:
  • Place main culture@2x Kulturmiljö
Tillgänglighet:
  • Place main near toilet@2x Nära toalett
Faciliteter:
  • Place main resting@2x Rastplats
  • Place main firesite@2x Grillplats
  • Place main info@2x Information
  • Place main toilet@2x Toalett

Kontakta oss

Rectangle 1   lkpg da r ideer blir verklighet   liggande cmyk

Naturgruppen

Kontakta oss om du har frågor om Naturkartan Linköping.