Tokorps naturreservat

I skogslandskapet norr om Stjärnorp öppnar sig ett inbjudande odlingslandskap kring gården Tokorp. Området har höga biologiska värden och lockar till strövtåg genom de kuperade markerna. Här finns ekbackar, öppna hagmarker och åkrar, men även en del skogsmark.

En parkering finns med plats för fyra bilar. Från reservatets parkering går en drygt två kilometer lång vandringsled markerad med orange färg. På din vandring passerar du bland annat en källa och en bergshöjd med fin utsikt. Marken är lätt att gå på men bitivs utmed leden är det kuperat. Vid parkeringen finns fikabord och informationskylt om områdets naturvärden.

Sommartid betas reservatet av nötdjur. Under denna period rekommenderar vi att du inte går in hagarna med hund eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Fakta

Skydd: Naturreservat, Natura 2000
Yta: 37 hektar
Förvaltning: Länsstyrelsen Östergötland

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Kör länsväg 1136 förbi Berg och Stjärnorp. Tag därefter vänster och fortsätt norrut mot Bjäsätter. Härifrån är det skyltat mot naturreservatet.

Kontakta oss

Rectangle 1   lkpg da r ideer blir verklighet   liggande cmyk

Naturgruppen

Kontakta oss om du har frågor om Naturkartan Linköping.