Area main nature reserve@2x Tokorps naturreservat

I skogslandskapet norr om Stjärnorp öppnar sig ett inbjudande odlingslandskap kring gården Tokorp. Området har höga biologiska värden och lockar till strövtåg genom de kuperade markerna. Här finns ekbackar, öppna hagmarker och åkrar, men även en del skogsmark.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Kör länsväg 1136 förbi Berg och Stjärnorp. Tag därefter vänster och fortsätt norrut mot Bjäsätter. Härifrån är det skyltat mot naturreservatet.

Kontakta oss

Rectangle 1   lkpg da r ideer blir verklighet   liggande cmyk

Naturgruppen

Kontakta oss om du har frågor om Naturkartan Linköping.