Area main nature reserve@2x Ullebergsskogen naturreservat

Utforska Ullebergsskogens naturreservats som består av 60 hektar gammal granskog och är hem till en myriad av spännande fauna och flora. Området som omges av bäckar och sumpskogar undkom 1900-talets skogsavverkningar på grund av sin steniga terräng. Däremot har skogen i området blivit angripen av granbarkborren som en verkan av de många fällda träden stormarna Gudrun och Per lämnade efter sig. I dag fyller de dock ett annat syfte och är ett viktigt inslag för en mängd insekter, svampar och fåglar, bland annat den mindre hackspetten.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Kör in på E4an, riktning mot Motala/Helsningborg. Vid korsning 110-Trafikplats Mantorp, kör i högerfilen och följ skyltarna mot väg 206 mot Vadstena/Skänninge/Mantorp. Sväng vänster till väg 206 och sedan höger till Riksvägen. Sväng vänster till Tollstadvägen och tar sedan första till höger. Fortsätt i cirka 14 km, när ni når Västra Harg svänger ni vänster vid Spellingevägen och fortsätter ytterligare 14 km. Därefter svänger ni vänster in mot Ullebergsskogens naturreservat.

Kontakta oss

Rectangle 1   lkpg da r ideer blir verklighet   liggande cmyk

Naturgruppen

Kontakta oss om du har frågor om Naturkartan Linköping.