Höjdskillnader är inte tillgängliga för den här leden.

Karta Hybrid Terräng Satellit Lantmäteriet

Area main nature reserve@2x Vallaskogen

Vallaskogen med sina imponerande tallar är en av stadens mest välbesökta naturområden. Ett omfattande nät av gångvägar och stigar leder besökaren genom området. Närmast Gamla Linköping är skogen betad och inramad av trägärdsgårdar. Men ju längre från stadskvarteren du kommer desto vildare blir skogen.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Vallaskogen når du exempelvis via cykelbanan längs Malmslättsvägen eller Vallavägen. Med kollektivtrafik når du området med buss 3, 12, 13 eller 18 till hållplatsen Gamla Linköping. Kommer du med bil finns en stor parkeringsplats mot Malmslättsvägen vid Gamla Linköping.

Kontakta oss

Rectangle 1   lkpg da r ideer blir verklighet   liggande cmyk

Anders Jörneskog

Kommunekolog, Linköpings kommun

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Linköping.

  • Vallaskogens dag

    Linköping kommun 27 apr 07:00

    Program Kl. 07.00 Gökotta med biologen och fågelskådare Ingemar Ander. Samling Kapellet. Kl. 10.00 Skogsvandring. Samling Kapellet. Kl. 13.00 Årsmöte Föreningen Rädda Vallaskogen Fenomenmagasinet. Samling Kapellet. Kl. 13.45 Biolog, Fil.dr. Karl-Olof Bergman berättar och visar bilder ”Skogens ekologi - från svenska barrskogar till tropiska regnskogar”. Samling Kapellet. Fenomenmagasinet är öppet för besökare. Arrangör: Föreningen Rädda Vallaskogen. Samling: Kape...