Västerby lövskogar

Naturreservatet ligger vid Stora Rängen och Stångån, mitt i eklandskapet söder om Linköping. Här finns ett stort sammanhängande lövskogsområde med ekhagmarker, lövrika strandskogar och lundar rika på ädellöv. På nordsidan av Stångån finns en artrik slåtteräng med trägärdsgård och vacker blomsterprakt.

Det finns två reservatsparkeringar med informationsskyltar. Den största parkeringen ligger vid vägskälet i norra änden av reservatet. Den har plats för mellan fem och tio bilar. Härifrån kan du gå in på en vältrampad stig in i en hagmark. Cirka 150 meter in längs stigen finns ett fikabord.

Det finns även en mindre parkering med plats för cirka fem bilar norr om Västerbybron. Här finns ett fikabord och härifrån går en markerad stig med en promenad på 150 meter ner till ett vindskydd med grillplats vid sjön. Från parkeringen är det även skyltat till ängen nere vid Snårviken där det finns en grillplats.

I reservatet finns även en badplats med brygga och torrdass som sköts av Linköpings kommun.

Fakta

Skydd: Naturreservat, Natura 2000
Yta: 176 hektar
Förvaltning: Länsstyrelsen Östergötland

Att göra:
 • Naturreservat
Hitta hit:

Kör riksväg 23/34 mot Kisa. Tag vänster mot Västerby tre kilometer efter Skeda udde. Efter fem kilometer kommer du till en trevägskorsning. Här finns den norra entrén till reservatet. Svänger du höger mot Västerby i korsningen har du 700 meter kvar till den södra entrén.

Kontakta oss

Rectangle 1  lkpg da r ideer blir verklighet  liggande cmyk

Naturgruppen

Kontakta oss om du har frågor om Naturkartan Linköping.

Vill dit
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20201017223517 16029669107158907152889779715461.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20151129225524 421276 2480733188309 1833794962 n.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
Var där
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20180613151347 img 20170725 203917 profile.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20170906193528 4 e83wks.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
Kommentera
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3

  Pascal

  går att göra kul dagsvandring, med lunch på Vårdsnäs stiftsgård eller på golfbanans restaurang

  mer än ett år