Area main nature reserve@2x Västerby lövskogar

Naturreservatet ligger vid Stora Rängen och Stångån, mitt i eklandskapet söder om Linköping. Här finns ett stort sammanhängande lövskogsområde med ekhagmarker, lövrika strandskogar och lundar rika på ädellöv. På nordsidan av Stångån finns en artrik slåtteräng med trägärdsgård och vacker blomsterprakt.

Att göra:
 • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Kör riksväg 23/34 mot Kisa. Tag vänster mot Västerby tre kilometer efter Skeda udde. Efter fem kilometer kommer du till en trevägskorsning. Här finns den norra entrén till reservatet. Svänger du höger mot Västerby i korsningen har du 700 meter kvar till den södra entrén.

Kontakta oss

Rectangle 1  lkpg da r ideer blir verklighet  liggande cmyk

Naturgruppen

Kontakta oss om du har frågor om Naturkartan Linköping.

Vill dit
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20201017223517
 • Default avatar
 • 20151129225524 421276 2480733188309 1833794962 n
 • Default avatar
Var där
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20170906193528 4 e83wks
 • Default avatar
Kommentera
 • Default avatar

  Pascal

  går att göra kul dagsvandring, med lunch på Vårdsnäs stiftsgård eller på golfbanans restaurang

  12 månader