Area main nature reserve@2x Västerby lövskogar

Naturreservatet ligger vid Stora Rängen och Stångån, mitt i eklandskapet söder om Linköping. Här finns ett stort sammanhängande lövskogsområde med ekhagmarker, lövrika strandskogar och lundar rika på ädellöv. På nordsidan av Stångån finns en artrik slåtteräng med trägärdsgård och vacker blomsterprakt.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Kör riksväg 23/34 mot Kisa. Tag vänster mot Västerby tre kilometer efter Skeda udde. Efter fem kilometer kommer du till en trevägskorsning. Här finns den norra entrén till reservatet. Svänger du höger mot Västerby i korsningen har du 700 meter kvar till den södra entrén.

Kontakta oss

Rectangle 1   lkpg da r ideer blir verklighet   liggande cmyk

Anders Jörneskog

Kommunekolog, Linköpings kommun

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Linköping.