Place main shelter@2x Vindskyddet vid Svimmersvik

Vid Svimmersvikens norra strand finns ett vindskydd med rastplats, eldstad och informationsskylt om naturreservatet. På sommaren inbjuder den lilla sandstranden till dopp i Lilla Rängens vatten. Vindskyddet hittar du genom att följa den orangemarkerade stigen från naturreservatets södra entré.

Faciliteter:
  • Place main resting@2x Rastplats
  • Place main shelter@2x Vindskydd
  • Place main firesite@2x Grillplats
  • Place main info@2x Information
  • Place main water@2x Naturbad

Kontakta oss

Rectangle 1   lkpg da r ideer blir verklighet   liggande cmyk

Naturgruppen

Linköpings kommun

Kontakta oss om du har frågor om Naturkartan Linköping.