Östgötaleden Etapp: Skogssjön - Örbackens naturreservat

Från delningen vid Skogssjön slingrar sig Östgötaleden vidare på den grusås som skiljer Skogssjön från den våtmark som finns på andra sidan. Leden fortsätter därefter österut och korsar järnvägen vid Lycketorp. Vidare norröver genom lättvandrad terräng och vacker skogsterrän,g för att så småningom nå fram till Örbackens naturreservat. Kalkkärret inramas av en välbetad och vacker hagmark.

Att göra:
 • Vandring
Längd: 5.0 km

Kontakta oss

Mjolby logo svart

Mjölby kommun, kultur- och fritidsförvaltningen

Tel: 010-234 50 00

Vill dit
 • 20210627102303 test.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
Var där
 • 20190521105724 4876426223 0b2f02ffd2 z.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
Kommentera
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3

  jimmy israelsson

  Fin badplats med grillplatser. både bra för vandring och mountainbike

  9 månader