Gårdby sandhed

Den kortsnaggade heden ger ett kargt och livlöst intryck på håll. Men skenet bedrar – Gårdby sandhed bjuder på doften av timjan, surret av humlor och bin och färggranna fjärilar. Välkommen på upptäcktsfärd i en myllrande värld av sand!

Kontakt: Naturskötselenheten Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Hem för sandens rariteter

Gårdby sandhed är sedan länge känd för sitt exklusiva växt- och djurliv. Listan över sällsynta växter, svampar, fjärilar, skalbaggar och andra insekter som lever i det sandiga landskapet är mycket lång. Sandhedens invånare är värmeälskande och torktåliga organismer. Många är beroende av att det finns bar, varm sand och de allra ovanligaste arterna är knutna till den sär­egna naturtypen sandstäpp.

Sandstäpp och restaurering

Sandstäppen är en av Europas mest hotade naturtyper. I Sverige finns bara ca 75 hektar kvar, här på Öland och i östra Skåne. För att sandstäpp ska bildas krävs kalk, sand och mycket värme och sol. Och så störning av markytan. Sanden måste hela tiden röras om så att växttäcket förblir glest och kalkrik sand kommer upp till ytan. Bete, bränning och återskapande av nya sandblottor hör därför till områdets skötsel. Merparten av reser­vatets sandstäpp finns i reservatets östra del.

Hundratals år av bete

Gårdby sandhed har en lång historia som betesmark. Ända sedan medeltiden har bönderna i Övre Ålebäcks by haft sina djur på bete på "Flacket", som markerna kallas. Det innebär att den sandiga heden betats i närmare 800 år!

I områdets nordvästra del finns två stora grav­fält med stensättningar från äldre järnålder. I nordväst ligger också "Galgbacken" – en av Ölands gamla avrättningsplatser.

Dyngbaggar är namnet på en fascinerande grupp av skal­baggar som lever i spillning. Många lägger ägg i underjordiska gångar och trivs därför extra bra i betesmarker på lättgrävd sandjord. Många är ovanliga och finns på den sk rödlistan

På sandstäppen lever flera arter av jordstjärnor och en rad andra ovanliga röksvampar som är experter på att överleva extrem värme och torka.

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Parkeringsmöjligheter finns utmed väg 136.

Kontakta oss

Mo%cc%88rbyla%cc%8anga vapen.svg

Matheus Tholin

0485-474 92