Örnkulleleden

Örnkulleleden är en 2,6 km lång sträcka som förbinder Stora alvarleden med Gösslundaleden. Leden är utmarkerad med stenrösen, som visar dig vägen.

Strax söder om parkeringen, på Resmo-Brunnebyvägen, ligger Kritmossen. Här finner du spår efter människors verksamhet i form av en 115 meter lång dammvall, som haft till uppgift att dämma vatten från mossen uppströms. Enligt uppgift ska här ha funnits en skvaltkvarn, men inga spår av denna finns kvar. De stora stenfundamenten intill tror man är kvarlämnade varulager av kalkstenshällar, så kallade palmar.

Örnkullen är en liten höjdrygg med en vidsträckt vy över det flacka landskapet, en plats som gjord för en stunds rast. Intill leden kan du se flera små, raserade stenhus som förr i tiden användes som fårvaktarkojor. Här finns också flera mindre hällmarksområden och två ganska övervuxna gravrösen.

Att göra:
  • Vandring
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Längd: 2.6 km

Kontakta oss

Mo%cc%88rbyla%cc%8anga vapen.svg

Matheus Tholin

0485-474 92