Fjuk (Motalabuktens öar)

Angöringsplats på Skallen, Fjuk.

Motalabuktens öar är ett naturreservat som förvaltas av Länsstyrelsen Östergötland. Fjuk är den sammanfattande benämningen på de tre öarna Skallen, Boholmen även kallad Mellön och Jällen, som ligger mitt i Vättern mellan Motala och Karlsborg. På ön Skallen finns en enkel angöringsplats, dass, grillplats och soptunna. För att inte störa öarnas känsliga fågelliv, undvik att gå iland på Fjuk under häckningsperioden april-juni.

Tillgänglighet:
  • Nära toalett
Faciliteter:
  • Entré
  • Grillplats/Eldplats
  • Naturhamn / Brygga
  • Information
  • Rastplats
  • Toalett

Kontakta oss

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.