Place main resting@2x Fjuk (Motalabuktens öar)

Angöringsplats på Skallen, Fjuk.

Motalabuktens öar är ett naturreservat som förvaltas av Länsstyrelsen Östergötland. Fjuk är den sammanfattande benämningen på de tre öarna Skallen, Boholmen även kallad Mellön och Jällen, som ligger mitt i Vättern mellan Motala och Karlsborg. På ön Skallen finns en enkel angöringsplats, dass, grillplats och soptunna. För att inte störa öarnas känsliga fågelliv, undvik att gå iland på Fjuk under häckningsperioden april-juni.

Tillgänglighet:
  • Place main near toilet@2x Nära toalett
Faciliteter:
  • Place main resting@2x Rastplats
  • Place main firesite@2x Grillplats
  • Place main info@2x Information
  • Place main entrance@2x Entré
  • Place main toilet@2x Toalett
  • Place main harbor@2x Naturhamn / Brygga

Kontakta oss

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kommunekolog, Motala kommun

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.