Båsebergsskogen naturreservat

Området ligger ca 5 km nordväst om Godegårds kyrka i Motala kommun. De högsta delarna når ca 195 meter över havet. Här finns en kuperad barrblandskog av blåbärstyp med inslag av sumpskogspartier. Inslaget av riktigt gamla, ofta senvuxna tallar och granar är stort och det förekommer också rikligt med död ved i form av gran- och tallågor, torrgranar och torrakor.

Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen Östergötland.

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Vägbeskrivning: Sväng av vid Hälla i Godegård mot Båseberg. Vid Båseberg-Stortorpet ta höger mot Svenshult-Hulutorp. Följ skyltningen Naturreservat. Naturreservatet ligger på vänster sida vid Svenshult.

Kontakta oss

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

  • Op5jgb0comnjafheefeg

    20 naturreservat i Motala kommun

    Motala kommun 27 apr

    I Motala kommun finns det idag 20 naturreservat. Naturreservat bildas av länsstyrelsen eller kommunen för att bevara den biologiska mångfalden eller värdefulla naturmiljöer. I den här artikeln presenteras ett antal av naturreservaten. Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärdena. Skogsbruk kan till exempel förbjudas för att bevara och gynna naturvärden knutna till gammal skog. Syftet med reservatet avgör vilka begränsningar so...