Birgittas udde

Birgittas udde vid Boren utgör en rofylld miljö på cykelavstånd från Motala tätort. Här finns ruinerna efter den medeltida borganläggning där den heliga Birgitta levde och verkade. Borgen anlades i början av 1200-talet och bestod av ett stenhus med källare och ett par långa träbyggnader. Vallgravar skyddade från ovälkomna besökare från land. Idag återstår endast källaren och de torrlagda vallgravarna, samt grunderna till träbyggnaderna. På vardera sidan om dörröppningen till källaren finns stora hål som visar att man kunnat stänga till med en dragbom. Runt omkring borgen finns röjningsrösen som är spår efter stenröjda åkrar, som troligen brukades redan när heliga Birgitta bodde där. Ut över sjön i riktning mot Kristbergs kyrka ses ofta blanka ”strömfåror” på vattenytan, så kallade Birgittavägar.

1315 var året när den då tolvåriga Birgitta trolovades med Ulf Gudmarsson. Året därpå gifte sig paret och bosatte sig på Ulvåsa. Där levde de ett familjeliv som varade i 28 år. Birgitta fick åtta barn och var rådgivare åt den unga drottning Blanka.

Att göra:
  • Friluftsområde
  • Tysta platser
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Nära toalett
Faciliteter:
  • Tysta platser
Hitta hit:

Efter en promenad längs Borens strand når man udden med borgruinen.

Kontakta oss

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.