Place main info@2x Discgolfbana vid Bondebacka

På Bondebacka finns en discgolfbana med nio hål som sträcker sig genom den lummiga och buskrika miljön söder om radiomasterna. Starten för discgolfbanan ligger vid parkeringen till radiomuseet. Under en mässa kom verksamhet Fritid på Motala kommun i kontakt med ett företag som anlade discgolfbanor i flera städer i Sverige och det utmynnade i ett samarbete. Hösten 2013 projekterades därmed en niohålsbana. Arbetet påbörjades med att bredda och lägga på ett bättre underlag till en 2,5 km motionsslinga. Banan stod klar tidigt, våren 2014. Discgolfbanan invigdes sedan i juni 2014.

Faciliteter:
  • Place main resting@2x Rastplats
  • Place main info@2x Information

Kontakta oss

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.