Djurkällaplatån

På Djurkällaplatån finns det motionsspår och många stigar som lockar till egna strövtåg i naturen. Landskapet är dramatiskt i området med långa åsbildningar och dödisgropar. På de torra och magra sand- och grusmarkerna växer i första hand tallskog. I barrskogen dominerar olika slags ris, ormbunkar och gräs. Den späda linnéan slingrar sig fram mellan risen. Solbelysta gläntor lyses upp av blodrot, johannesört och skogskovall. Här och var finns lövskogspartier med storvuxna askar, lönnar och ekar, bland annat vid lämningarna efter det gamla torpet Västgöteby.

Att göra:
  • Friluftsområde
Hitta hit:

Området ligger norr om Motala nära riksväg 50. Sväng vänster vid Illersjö och ställ sedan bilen på lämplig plats vid Djurkälla. Gå sedan vidare in i naturområdet.

Kontakta oss

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.