Place main entrance@2x Entré till Bondebacka och Radiomuseet

Här vid entrén till rundradiomuseet finns en parkering samt informationstavla över Bondebacka. Vid parkeringen hittar du också starten till discgolf-banan.

Tillgänglighet:
  • Place main near parking@2x Nära parkering
Faciliteter:
  • Place main resting@2x Rastplats
  • Place main info@2x Information
  • Place main entrance@2x Entré
  • Place main parking@2x Parkeringsplats

Kontakta oss

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kommunekolog, Motala kommun

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.