Place main entrance@2x Entré till Fågelmossens naturreservat

Entré till Fågelmossens naturreservat. Mitt i Motala kommuns sprickdalslandskap ligger Fågelmossens naturreservat. Det bildades som domänreservat redan 1937, men 1995 blev Fågelmossen naturreservat. Den centrala delen av reservatet består av fuktig, mossbeklädd myrmark som ungefär utgör hälften av reservatets areal. Den andra hälften består av gammal skog som omger myrmarken.

Faciliteter:
  • Place main info@2x Information
  • Place main entrance@2x Entré
Hitta hit:

Vägbeskrivning: Man kan nå reservatet från vägen som går mellan Degerön och länsväg 211 till Tjällmo. Från denna väg tar man av söderut ca 4 km öster om Degerön alternativt 5,5 km väster om avfart från Tjällmovägen.

Kontakta oss

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kommunekolog, Motala kommun

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

  • Giaivhjj1kyx0zoqmhvf

    Vandra genom naturreservaten vid Fågelmossen

    Motala kommun 11 jun

    En vandringsled gör en slinga runt fyra naturreservat i området vid Fågelmossens naturreservat. Det är enkelt att ta kortare rundor, men om man vill kan man gå hela sträckan som går genom Fågelmossen NR, Hästtumla NR, Stora Boda NR och Bromossen NR. Totalt finns 1,2 mil sammanhängande led. Leden är uppmarkerad med orange färg, och det finns längsmed vägen pilar som visar vart man ska ta vägen. På vägen finns det ett antal rastplatser och vindskydd. Det finns en ledkarta s...