Entré till Fågelmossens naturreservat

Entrén ligger på östra kanten av reservatet, på vandringsleden, som kommer från Hästtumla tallskog naturreservat.

Att göra:
  • Bärplockning
  • Vandring
Faciliteter:
  • Entré
Hitta hit:

Från NV entrén till Hästtumla, korsa vägen och följ stigen mot V. Från huvudentrén till Fågelmossens naturreservat, följ vägen österut, korsa en väg och fortsätt till NV entrén till Hästtumla. Spana efter en stig på motsatt sida.

Kontakta oss

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.