Place main info@2x Entré till Sjöbo-Knäppan från slaggbackebron

Från slaggbron över Motala ström går det skyltade stigar in till Sjöbo-Knäppans naturreservat. Tänk på att det inte är tillåtet att cykla i reservatet, och att hundar ska hållas kopplade året om. Sjöbo-Knäppans naturreservat ligger vackert beläget vid sjön Boren. I reservatet växlar skuggiga lövskogar med betade hagmarker och orkidérika kalkkärr.

Faciliteter:
 • Place main entrance@2x Entré
 • Place main info@2x Information
Hitta hit:

Nås via Verkstadsön.

Kontakta oss

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kommunekolog, Motala kommun

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

 • Bo1i5vnil7xr3dk4zwvn

  Vätternrundans MTB-bana leder dig på cykel runt i Motalas vackra natur

  Motala kommun 28 maj

  MTB-banan går på lokala cykelvägar och i terrängen runtom i Motala och invigs som en del i Vätternrundans jubileumsfirande 2015. MTB-banan är skänkt som en gåva från Vätternrundan till kommunen och dess invånare där det underliggande syftet är att bidra till en bättre folkhälsa samt få fler människor i Motala att cykla. Den bidrar också till att skapa en led där turister kan uppleva och få se Motala. Ledens längd och struktur Längd: ca 37 km Struktur: Ledens olika miljöo...

 • Ks0sqobrtypkcvhdyew0

  Cykelutflykt till Sjöbo-Knäppan

  Motala kommun 20 maj 09:00

  Cykelutflykt till Sjöbo-Knäppan med naturguidning i Naturreservatet. Sjöbo-Knäppans naturreservat ligger vackert beläget vid sjön Boren. Flera stigar i reservatet är tillgänglighetsanpassade, till exempel vägen mellan Sjöbotorpet och Gröna plan. I reservatet växlar skuggiga lövskogar med betade hagmarker och orkidérika kalkrikkärr. Hela reservatet ligger på gammal kulturmark och har brukats som betes- och slåttermark sedan lång tid tillbaka. Reservatets historia avslöjas b...