Höjdskillnader är inte tillgängliga för den här leden.

Karta Hybrid Terräng Satellit Lantmäteriet

Place main info@2x Entré till Staffanstorp från syd

I Staffanstorps naturreservat pekar vältrampade stigar vägen genom örtrik granskog, fårbetade torrbackar, förbi kärr och spännande sjöar. Den kuperade terrängen och den kalkrika moränen skapar förutsättningar för områdets olika vegetationstyper. Liksom det närbelägna reservatet Sjöbo-Knäppan går Staffanstorps dokumenterade historia tillbaka till medeltid.

Faciliteter:
 • Place main entrance@2x Entré
 • Place main info@2x Information
Hitta hit:

Området är lätt tillgängligt och nås både med bil och cykel. Hållplatser för lokal och regional busstrafik finns på en kilometers avstånd från reservatet. Till området leder två skyltade tillfarter. Den officiella tillfarten till reservatet är norrifrån, från Djurgårdsvägen. Parkering finns vid gården Staffanstorp. Reservatet ligger även på promenadavstånd från Motala tätort.

Kontakta oss

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kommunekolog, Motala kommun

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

 • Bo1i5vnil7xr3dk4zwvn

  Vätternrundans MTB-bana leder dig på cykel runt i Motalas vackra natur

  Motala kommun 28 maj

  MTB-banan går på lokala cykelvägar och i terrängen runtom i Motala och invigs som en del i Vätternrundans jubileumsfirande 2015. MTB-banan är skänkt som en gåva från Vätternrundan till kommunen och dess invånare där det underliggande syftet är att bidra till en bättre folkhälsa samt få fler människor i Motala att cykla. Den bidrar också till att skapa en led där turister kan uppleva och få se Motala. Ledens längd och struktur Längd: ca 37 km Struktur: Ledens olika miljöo...

 • Uk6k3hs0qgxrslzzsbjo

  Ökad tillgänglighet i Staffanstorp naturreservat efter tips från rådet för funktionshinderfrågor

  Motala kommun 18 jun

  För att förbättra tillgängligheten till ett av kommunens populäraste naturområden bygger kommun nu om vid parkeringsplatsen i Staffanstorps naturreservat. Där det tidigare var en besvärlig gräskant och en kort, brant lutning ner till grillplatsen anläggs istället en avplanad gångväg. Syftet med åtgärden är att förenkla för besökare med funktionsnedsättning eller för personer med t.ex. barnvagn att ta sig ner till grillplatsen. Idén till åtgärden fick kommunen genom dialog...