Fågeltornet vid Illersjö våtmark

Fågeltornet vid Illersjö våtmark ligger ca 500 meter från parkeringen vid Illersjö gård. Då intresset för fågelskådning har ökat stort ville Motala kommun möjliggöra för alla att utöva det. Fågeltornet är därför byggt med en ramp som gör att även rullstolar och barnvagnar kommer upp. Skyddsräcket uppe på plattformen har försetts med en nedsänkning vilket gör att även sittande ser bra ut över våtmarken. Bredvid fågeltornet finns även ett tillgänglighetsanpassat picknickbord för rullstol.
Vid våtmarken har ovanliga fågelarter som ägretthäger, dammsnäppa och busksångare skådats. Även ringand, rödspov och brun glada har observerats i området. Våtmarken är en viktig rastplats för flera arter så som blå kärrhök, brushane och gluttsnäppa.

Glöm inte att spana efter bäver och utter när ni går till och från fågeltornet!

Att göra:
  • Fågelskådning
Tillgänglighet:
  • Barnvagnstillgängligt
  • Rullstolsvänligt
Hitta hit:

Från Motala, ta riksväg 50 mot Askersund. Sväng av till höger mot Illersjö gård 300 meter efter Lemundakorset. Parkera vid gårdsbutiken vid Illersjö gård och ta gåstigen ner till våtmarken.

Kontakta oss

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.