Fålehagen

Fålehagen, där kungens hästar en gång betade är idag ett av Motalabornas populäraste rekreationsområden. Området korsas av stigar och det finns även ett elljusspår, terränglöpingsspår och terrängcykelspår. Det tätortsnära läget gör området flitigt använt som motions- och strövområde. I området finns dessutom höga natur- och kulturvärden. Fålehagen är väldigt varierat både gällande topografi och träslagssammansättning. Här finns gamla ädellövskogar med jätteträd av bland annat bok, ask och ek. Fålehagen har också gammal barrskog med gamla granar och lärkar och en artrik svampflora.

Vid parkeringen vid Fålehagstugan finns det omklädningsrum och dusch, utegym, motorikbana för barn och grillplats. Nära bådskyttebanan i de centrala delarna av Fålehagen finns en discgolfbana med 18 hål.

Att göra:
 • Naturvärde
 • Friluftsområde
 • Redaktörens val
Tillgänglighet:
 • Nära parkering
 • Nära kollektivtrafik
 • Barnvagnstillgängligt
Hitta hit:

Från Vadstenavägen svänger man in på Fålehagsvägen.

Kontakta oss

Fia Sundin

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

 • Vätternrundans MTB-bana leder dig på cykel runt i Motalas vackra natur

  28 maj

  MTB-banan går på lokala cykelvägar och i terrängen runtom i Motala och invigs som en del i Vätternrundans jubileumsfirande 2015. MTB-banan är skänkt som en gåva från Vätternrundan till kommunen och dess invånare där det underliggande syftet är att bidra till en bättre folkhälsa samt få fler människor i Motala att cykla. Den bidrar också till att skapa en led där turister kan uppleva och få se Motala. Ledens längd och struktur Längd: ca 37 km Struktur: Ledens olika miljöomb...