Flädemo naturreservat

I Flädemo naturreservat finns värdefulla geologiska formationer och en källpåverkad gammal barrskog med typiska arter. Naturreservatet ligger i Västra Ny socken, 20 km norr om Motala. Området är 26 hektar stort.

Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen Östergötland.

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Vägbeskrivning: Kör riksväg 50 norrut från Motala. Vid Nykyrka, ta österut mot Bona/Godegård. Ca 1,6 km efter Bona, ta av vänster (norr) mot Ryd. Strax efter Ryd ta höger mot Flädemo.

Kontakta oss

Fia Sundin

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

  • 20 naturreservat i Motala kommun

    27 apr

    I Motala kommun finns det idag 20 naturreservat. Naturreservat bildas av länsstyrelsen eller kommunen för att bevara den biologiska mångfalden eller värdefulla naturmiljöer. I den här artikeln presenteras ett antal av naturreservaten. Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärdena. Skogsbruk kan till exempel förbjudas för att bevara och gynna naturvärden knutna till gammal skog. Syftet med reservatet avgör vilka begränsningar som ...