Area main generic@2x Göta kanal mellan Borensberg och Ruda

Göta kanal präglas här av lugn och tidlöshet. Kring Ruda växer grova ekar i hagmarken mellan kanalen och riksvägen. Vid kanalen finns även gamla bokar och lindar. Från Ruda går det att gå till den fågelrika Norrbysjön.

Hitta hit:

Området nås från riksvägen mellan Motala och Linköping.

Kontakta oss

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kommunekolog, Motala kommun

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

  • Vqknw8d9xyktegovtdvt

    Stoppa spridningen av vattenpest

    Motala kommun 14 jun

    Hjälp Motala kommun att stoppa spridningen av vattenpest. Vattenväxten finns i bland annat Boren, Norrbysjön, Ljung­sjön och Roxen. Den är helt ofarlig för människor och husdjur, men ställer ändå till stora problem. Motala kommun arbetar intensivt för att minska, och i förlängningen stoppa, spridningen av vattenpest. Växten är en så kallad invasiv främmande art, som sprider sig i våra vatten. – Motala kommun har tillsammans med Linköpings kommun, länsstyrelsen, Teknisk...