Grepstadsgravfältet

Grepstadsgravfältet ligger strax intill vägen är ett gravfält som är anlagt under järnåldern (ca 500 f. Kr - 1050 e. Kr). På fältet finns ett 70-tal fornlämningar. De flesta bevarade gravarna är runda högar och stensättningar. Många är ganska låga och ibland svåra att se. Flera har dock anseliga proportioner. Ett stort antal resta stenar och domarringar ingår också.

Att göra:
  • Kulturmiljö

Kontakta oss

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.