Hälla ädellövskog naturreservat

Naturreservatet är knappt 22 ha stort och ligger ca 1 km nordväst om Godegård kyrka i Motala kommun. Området är mycket vackert med omväxlande lövskogstyper som bjuder på ymnig vårblomning, porlande källflöden och rik fågelsång i försommartid. Här får besökaren uppleva olika lövskogstyper i sluttningen, från lågvuxen krattekskog, skir björkskog, översilat askkärr till frodvuxen lövskogslund.

Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen Östergötland.

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Hitta hit:

Hälla ädellövskog ligger nära Godegårds idrottsplats

Kontakta oss

Fia Sundin

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

  • 20 naturreservat i Motala kommun

    27 apr

    I Motala kommun finns det idag 20 naturreservat. Naturreservat bildas av länsstyrelsen eller kommunen för att bevara den biologiska mångfalden eller värdefulla naturmiljöer. I den här artikeln presenteras ett antal av naturreservaten. Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärdena. Skogsbruk kan till exempel förbjudas för att bevara och gynna naturvärden knutna till gammal skog. Syftet med reservatet avgör vilka begränsningar som ...