Karshult naturreservat

Vid Borens norra strand nära Motala ligger Karshult naturreservat. En tät och vacker ädellövskog täcker större delen av reservatet med ask, klibbal och ek som de vanligaste trädslagen. Området präglas av djur och växter som trivs i kalkrika och fuktiga miljöer. Som besökare kan man njuta av vackra naturstigar i omfamnande och lummig grönska, eller bege sig ner till vattnet där vi inom kort kommer anlägga en grillplats med bänkar. Fågelsången är alltid nära och ljudlig med arter som grönsångare, svarthätta och mindre hackspett. När häggen blommar är dofterna starka och surret från bina kraftigt. Välkomna!

Reservatet kommer utvidgas inom kort och vi arbetar i dagsläget med fler leder, rundslingor, fågelholkar, insektshotell, mulmholkar, rastplatser och friluftsanordningar. När den slutgiltiga reservatsgränsen blir fastställd kommer även en ny reservatsskylt och en folder att produceras.

Naturreservatet förvaltas av Motala kommun. Vi undanber cykling på reservatslederna. Det är på många platser en känslig mark i reservatet. Stigarna blir också väldigt lätt leriga och blöta.

Att göra:
 • Barnäventyr
 • Friluftsområde
 • Naturreservat
 • Redaktörens val
Tillgänglighet:
 • Nära parkering
 • Nära kollektivtrafik
 • Barnvagnstillgängligt
Hitta hit:

Den västra parkeringen hittas lätt via en sökning på Karshult naturreservat på Google maps.

Kontakta oss

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

 • Nyheter i Karshult naturreservat!

  Motala kommun 4 nov

  Har du varit ute i Karshult naturreservat nyligen? Det händer nya grejer varje vecka! Den blåa leden har nu broar över vattendrag och diken, den östra parkeringen är anlagd och utgör starten för en trädstig för barn som går ner till sjön. En gul led är röjd och markerad i den östra delen och vi är i full färd med en längre led som kommer ta er djupt in i lövskogen - en personlig favorit (mer info kommer). Vi har även satt upp mulmholkar och är i full färd med att placera u...

Vill dit
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
Var där
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20210330150006 16171091956166189703454711664208.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200823221406 profilepic.jpeg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200613143318 4 d8pg3a.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20160927144707 profilbild.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
Kommentera
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3

  Sofia

  Inte klart än, otydlig stig, grenar och träd överallt. Blir fint när det är klart!

  mer än ett år