Area main nature reserve@2x Långvrån naturreservat

Långvrån, eller Hålan, är en liten lövskogslund skyddad som naturreservat. Området har, liksom de flesta lundar, en historia som ängsmark. Idag växer här högvuxna askar som tillsammans med ek, asp, lönn och al bildar ett skuggande trädskikt. Många av lundens växter blommar innan krontaket slutit sig och solens strålar ännu når marken. På våren täcks marken av blåsippor och vitsippor. Efter lövsprickningen dyker mer skuggtåliga arter upp som trivs i den fuktiga och bördiga mylla som bildas av trädens löv och maskarnas idoga arbete. Här växer flera orkidéer, bland annat tvåblad och skogsnycklar tillsammans med storrams, smånunneört, trolldruva och ormbär.

Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen Östergötland

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet ligger ca 7 km söder om Motala längs Vadstenavägen

Kontakta oss

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

  • Op5jgb0comnjafheefeg

    20 naturreservat i Motala kommun

    Motala kommun 27 apr

    I Motala kommun finns det idag 20 naturreservat. Naturreservat bildas av länsstyrelsen eller kommunen för att bevara den biologiska mångfalden eller värdefulla naturmiljöer. I den här artikeln presenteras ett antal av naturreservaten. Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärdena. Skogsbruk kan till exempel förbjudas för att bevara och gynna naturvärden knutna till gammal skog. Syftet med reservatet avgör vilka begränsningar so...