Höjdskillnader är inte tillgängliga för den här leden.

Karta Hybrid Terräng Satellit Lantmäteriet

Area main nature@2x Mariebergsudden

Mariebergsudden överraskar med sin urskogsliknande blandskogsmiljö. Runt udden går en ledmarkerad naturstig som lätt nås från Varamostranden. Längs med stigen finns bland annat en grillplats och en naturminnesskyddad ek. Delar av leden är tillgänglighetsanpassad, till exempel vägen från Varmostranden och ut till grillplatsen. Ekhagmarken ovanför branten betades av får in på 70-talet och har varit under igenväxning under lång tid. Genom röjning och gallring har hagmarkskaraktären infunnit sig på nytt. Så småningom förväntas även den beteskrävande och ljusälskande floran återvända.

Att göra:
  • Area main nature@2x Friluftsområde
  • Area main naturalvalue@2x Naturvärde
Tillgänglighet:
  • Area main wheelchair accessible@2x Rullstolsvänligt
Hitta hit:

Ligger vid Agneshögsgatans avslutning i Marieberg.

Kontakta oss

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kommunekolog, Motala kommun

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

  • Bo1i5vnil7xr3dk4zwvn

    Vätternrundans MTB-bana leder dig på cykel runt i Motalas vackra natur

    Motala kommun 28 maj

    MTB-banan går på lokala cykelvägar och i terrängen runtom i Motala och invigs som en del i Vätternrundans jubileumsfirande 2015. MTB-banan är skänkt som en gåva från Vätternrundan till kommunen och dess invånare där det underliggande syftet är att bidra till en bättre folkhälsa samt få fler människor i Motala att cykla. Den bidrar också till att skapa en led där turister kan uppleva och få se Motala. Ledens längd och struktur Längd: ca 37 km Struktur: Ledens olika miljöo...