Östgötaleden – Medevi - Godegård

Leden går genom variationsrik natur, allt från öppna fält, olika typer av skogsmark utsikt över mossar. Den går lätt att cykla såväl som vandra. Strax intill leden ligger Flädemo naturreservat som hyser flera rödlistade mossor, lavar och svampar. WC finns i Medevi respektive klubbhuset Krassbäck bakom uthuset. Medevi brunn har mycket att erbjuda även för naturintresserade. Den kulturhistoriskt rika brunnsmiljön kompletteras av en biologisk rik lövträdsmiljö. I brunnsparken står bland annat Östergötlands grövsta al med den imponerande omkretsen 454 cm. I parken finns stora mängder fladdermöss, bland annat dvärgfladdermus och nordisk fladdermus. Parken är tillgängliga för rullstolar och barnvagnar. Man kan parkera bil och även bo och äta på Medevi Brunn.

Krassbäck är föreningen Godegårds SK:s klubbstuga. Här finns en stor parkeringsplats (gratis). Klubbstugan fungerar som rastplats och värmestuga på vintern. Här finns fler motionsspår. Se mer information på deras hemsida www.godegardssk.se Tar man sig upp en bit på norra delen av gärdet vid klubbstugan får man en fin utsikt söderöver.

Svårighetsgrad: Grön - enkel
Att göra:
  • Cykling
  • Vandring
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Nära kollektivtrafik
  • Nära toalett
Längd: 18.3 km
Underlag:

Allt från grusväg med mycket liten biltrafik, skogsvägar och stigar.

Parkering:

Medevi, Krassbäck eller längs någon av bilvägarna

Kommunikationer:

Bussförbindelser finns både till Medevi och Godegård. https://www.ostgotatrafiken.se/

Kontakta oss

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.