Motalabuktens öar naturreservat

Genom att resa från ö till ö i Motalabukten förflyttar du dig många hundra miljoner år i jordens historia. Erkerna är den äldsta ögruppen, 1 700 miljoner år, och Sandön är yngst, ”bara” 10 000 år. På Sandön, finns också ett av de största lindbestånden i Östergötland. Motalabuktens öar består av ett antal ögrupper med varierande natur och geologi. På öarna Skallen (ingår i Fjuk) och Sandön finns dass, soptunna och grillplats. Inom ett visst område på nordöstra delen av Sandön är tältning tillåten under två nätter. Fjuks stränder är branta och steniga och kan bara angöras i lugnt väder. Sandöns långgrunda stränder gör ön svår att angöra med djupgående båt. För hänsyn till öarnas känsliga fågelliv, undvik att gå iland på öarna Fjuk, Jungfrun och Erkerna under häckningsperioden april-juni. Läs mer om naturreservat i foldern. Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen Östergötland.

Att göra:
  • Naturreservat

Kontakta oss

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

  • 20 naturreservat i Motala kommun

    Motala kommun 27 apr

    I Motala kommun finns det idag 20 naturreservat. Naturreservat bildas av länsstyrelsen eller kommunen för att bevara den biologiska mångfalden eller värdefulla naturmiljöer. I den här artikeln presenteras ett antal av naturreservaten. Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärdena. Skogsbruk kan till exempel förbjudas för att bevara och gynna naturvärden knutna till gammal skog. Syftet med reservatet avgör vilka begränsningar som ...