Place main info@2x Naturminnesförklarad ek på Mariebergsudden

Vid Vätterns strand växer en jätteek som är skyddad som naturminne. Eken är ca 30 m hög och 4,6 m i omkrets! En informationsskylt på platsen berättar mer om eken och om skogen där den växer.

Naturminnen kan vara dels enskilda naturföremål som flyttblock, jättegrytor eller gamla och storvuxna träd, dels av mycket små områden med intressanta naturföreteelser.

Naturminnen skyddas efter beslut av länsstyrelsen. Skyddsformen infördes 1909, och de flesta naturminnen i Östergötland skapades redan innan år 1964 då naturvårdslagen trädde i kraft. Länsstyrelsen beslutar idag ytterst sällan om nya naturminnen.

Faciliteter:
  • Place main info@2x Information

Kontakta oss

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kommunekolog, Motala kommun

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

  • Bo1i5vnil7xr3dk4zwvn

    Vätternrundans MTB-bana leder dig på cykel runt i Motalas vackra natur

    Motala kommun 28 maj

    MTB-banan går på lokala cykelvägar och i terrängen runtom i Motala och invigs som en del i Vätternrundans jubileumsfirande 2015. MTB-banan är skänkt som en gåva från Vätternrundan till kommunen och dess invånare där det underliggande syftet är att bidra till en bättre folkhälsa samt få fler människor i Motala att cykla. Den bidrar också till att skapa en led där turister kan uppleva och få se Motala. Ledens längd och struktur Längd: ca 37 km Struktur: Ledens olika miljöo...