Trail main hiking@2x Naturstig vid Norra Freberga löväng

I anslutning till Norra Freberga herrgård finns en lövskogslund med en rik flora. Flera av lundens askar är hamlade. På ett par platser växer den mycket sällsynta och hotade buskvickern. En naturstig med informationstavlor inbjuder till en promenad genom området. Naturstigen är ca 1,3 km lång och på vägen passerar man bland annat den pampig gammal ek som är naturminnesskyddad. I lövskogen växer det rikligt med skogsbingel.

Välkomna till naturstigen och till parken, men låt blommorna stå kvar där de växer.

Att göra:
  • Trail main hiking@2x Vandring
Tillgänglighet:
  • Trail main near parking@2x Nära parkering
Längd: 1.3 km
Hitta hit:

Sväng av från riksväg 50 mot Lemunda. Kör cirka fem kilometer till en gul skylt märkt: N Freberga 1. En parkering finns vid gården.

Kontakta oss

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kommunekolog, Motala kommun

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.