Höjdskillnader är inte tillgängliga för den här leden.

Karta Hybrid Terräng Satellit Lantmäteriet

Place main creature@2x Öringsafari i Kärsbyån 2012

Kärsbyån utgör ett av få reproduktionsområden för öring på Vätterns östra sida. Föreningen Motala Flugfiskare har restaurerat ån sedan början av 1990- talet. Åtskilliga ton grus och småsten har ökat vattenhastigheten och förutsättningarna för öringlek. Ett 30-tal fiskar vandrar idag varje höst upp i ån och leker.

Foto: Staffan Carlsson

Att göra:
  • Place main creature@2x Djur

Kontakta oss

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kommunekolog, Motala kommun

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

  • Bo1i5vnil7xr3dk4zwvn

    Vätternrundans MTB-bana leder dig på cykel runt i Motalas vackra natur

    Motala kommun 28 maj

    MTB-banan går på lokala cykelvägar och i terrängen runtom i Motala och invigs som en del i Vätternrundans jubileumsfirande 2015. MTB-banan är skänkt som en gåva från Vätternrundan till kommunen och dess invånare där det underliggande syftet är att bidra till en bättre folkhälsa samt få fler människor i Motala att cykla. Den bidrar också till att skapa en led där turister kan uppleva och få se Motala. Ledens längd och struktur Längd: ca 37 km Struktur: Ledens olika miljöo...