Trail main hiking@2x Östgötaleden – Råssnäsudden - Mariebergsudden

Råssnäsudden är ett välbesökt friluftsområde för rofyllda promenader eller bad. Det finns sopkorgar och bänkar längs leden och en rastplats längst ut på udden. På udden finns det gamla knotiga tallar och ekar som har pinats av vinden från Vättern. I den söndervittrade strandbrinken nedanför Korpens klubbstuga på nordvästra sidan av udden blottas vackert färgade sedimentära bergarter. Här ligger mattsvart silurisk lerskiffer på lager av rödfärgad och grågrön kalksten från ordovicium. Parkering och toaletter finns på plats.

Mariebergsudden överraskar med sin urskogsliknande blandskogsmiljö. Runt udden går en ledmarkerad naturstig som lätt nås från Varamostranden. Längs med stigen finns bland annat en grillplats och en naturminnesskyddad ek och en rastplats med utsikt över Vättern. Delar av leden är tillgänglighetsanpassad, till exempel vägen från Varmostranden och ut till grillplatsen. Ekhagmarken ovanför branten betades av får in på 70-talet och har varit under igenväxning under lång tid. Genom röjning och gallring har hagmarkskaraktären infunnit sig på nytt. Så småningom förväntas även den beteskrävande och ljusälskande floran återvända.

Svårighetsgrad: Grön - enkel
Att göra:
  • Trail main hiking@2x Vandring
Tillgänglighet:
  • Trail main near parking@2x Nära parkering
  • Trail main near toilet@2x Nära toalett
Längd: 5.6 km
Underlag:

Grusad stig, asfalterad väg, stig med rötter och stenar

Kontakta oss

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.