Råå naturreservat

Råå naturreservat utgörs av grov, grankalkskog på Östgötaslätten. Området är rikt på rörligt markvatten och det finns mycket gott om död ved i form av nydöda granar samt grova granlågor. Det finns en vandringsled i reservatet men området rekommenderas inte för friluftsliv på grund av att nedfallna träd efter stormarna Gudrun och Per har gjort att man inte längre kan följa leden.

Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen Östergötland

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Området nås lätt med bil. Ta av åt väster mot Råå Gård mitt emellan Fornåsa och Österstad. Norr om gården finns en liten grusväg som leder fram mot skogen och parkeringsmöjlighet för ett par bilar.

Kontakta oss

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

  • 20 naturreservat i Motala kommun

    Motala kommun 27 apr

    I Motala kommun finns det idag 20 naturreservat. Naturreservat bildas av länsstyrelsen eller kommunen för att bevara den biologiska mångfalden eller värdefulla naturmiljöer. I den här artikeln presenteras ett antal av naturreservaten. Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärdena. Skogsbruk kan till exempel förbjudas för att bevara och gynna naturvärden knutna till gammal skog. Syftet med reservatet avgör vilka begränsningar som ...