Råssnäsudden

Råssnäsudden är ett av Motalaborna välbesökt område. Hit kommer man för rofyllda promenader eller lite mer krävande joggingrundor. Råssnäsuddens friluftsområde finns strövområden, bad, småbåtshamn, motionsspår och grönytor för boule, varpa och fotboll.

På udden finns det gamla knotiga tallar och ekar som har pinats av vinden från Vättern. I den söndervittrade strandbrinken nedanför Korpens klubbstuga på nordvästra sidan av udden blottas vackert färgade sedimentära bergarter. Här ligger mattsvart silurisk lerskiffer på lager av rödfärgad och grågrön kalksten från ordovicium.

Att göra:
 • Nav
 • Naturvärde
 • Friluftsområde
 • Redaktörens val
Tillgänglighet:
 • Nära parkering
 • Nära toalett
 • Barnvagnstillgängligt
 • Rullstolsvänligt
Hitta hit:

Sväng av mot Råssnäs från Agneshögsgatan. Följ sedan Råssnäsvägen och Biskopsvägen ut till udden.

Kontakta oss

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

 • Vätternrundans MTB-bana leder dig på cykel runt i Motalas vackra natur

  Motala kommun 28 maj

  MTB-banan går på lokala cykelvägar och i terrängen runtom i Motala och invigs som en del i Vätternrundans jubileumsfirande 2015. MTB-banan är skänkt som en gåva från Vätternrundan till kommunen och dess invånare där det underliggande syftet är att bidra till en bättre folkhälsa samt få fler människor i Motala att cykla. Den bidrar också till att skapa en led där turister kan uppleva och få se Motala. Ledens längd och struktur Längd: ca 37 km Struktur: Ledens olika miljöomb...

 • Evighetsträd i Motala kommun

  Motala kommun 10 jan

  Arbetet med projektet Evighetsträd och 100-årsträd i tätorterna är nu klart. 200 träd har valts ut i kommunens tätorter som evighetsträd, från ett stort urval kandidater. Det finns så klart en stor mängd träd som alla skulle platsa som evighetsträd men själva projektet sträckte sig till 200 träd. Tio 100-årsträd har planterats och död ved har placerats eller sparats på tio platser. I framtiden kommer troligtvis fler evighetsträd väljas ut, även fler plaster med död ved och...