Höjdskillnader är inte tillgängliga för den här leden.

Karta Hybrid Terräng Satellit Lantmäteriet

Area main nature reserve@2x Sjöbo-Knäppans naturreservat

Gör som Motala-borna i början av 1900-talet - ta med matsäckskorg till "Gröna plan" i naturreservatet Sjöbo-Knäppan! I reservatet finns också ett fågeltorn, en lummig lövskog och ett kalkrikkärr fullt med orkidéer. Sjöbo-Knäppans naturreservat ligger vackert beläget vid sjön Boren. Flera stigar i reservatet är tillgänglighetsanpassade, till exempel vägen mellan Sjöbotorpet och Gröna plan. I reservatet växlar skuggiga lövskogar med betade hagmarker och orkidérika kalkrikkärr. Hela reservatet ligger på gammal kulturmark och har brukats som betes- och slåttermark sedan lång tid tillbaka. Reservatets historia avslöjas bland annat av ruinerna av den medeltida gården Torpa och en välbevarad fångstgrop.

Naturreservatet förvaltas av Motala kommun.

Att göra:
 • Area main nature reserve@2x Naturreservat
 • Area main nature@2x Friluftsområde
 • Area main naturalvalue@2x Naturvärde
Tillgänglighet:
 • Area main wheelchair accessible@2x Rullstolsvänligt
 • Area main near parking@2x Nära parkering
 • Area main near toilet@2x Nära toalett
Hitta hit:

Områdets norra delar, vid torpet Sjöbo, är lättillgängligt och nås med både bil och cykel. Parkering finns vid torpet Sjöbo. Reservatet ligger även på promenadavstånd från Motala tätort. Gångvägar till reservatet finns från Slaggbron och Borenshult. Från Charlottenborg finns stigar till reservatet. Lokala bussar stannar vid Ekenäs som ligger knappt en kilometer från reservatet.

Kontakta oss

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kommunekolog, Motala kommun

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

 • Fsnm4tlavjmozce2vs3t

  Grattis Sjöbo-Knäppan 20 år!

  Motala kommun 23 feb

  I oktober 2015 är det 20 år sedan Sjöbo-Knäppan blev naturreservat. Detta vill vi uppmärksamma genom att ge ut en särskild broschyr om naturreservatets historik. Reservatet bildades 1995 av Motala kommun. Anledningen var att området är hem åt skyddsvärda växt- och djurarter samt rymmer hela biotoper som är hotade i form av sumpskog och extremrikkärr. Området är också mycket värdefullt för det rörliga friluftslivet.

 • Op5jgb0comnjafheefeg

  20 naturreservat i Motala kommun

  Motala kommun 27 apr

  I Motala kommun finns det idag 20 naturreservat. Naturreservat bildas av länsstyrelsen eller kommunen för att bevara den biologiska mångfalden eller värdefulla naturmiljöer. I den här artikeln presenteras ett antal av naturreservaten. Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärdena. Skogsbruk kan till exempel förbjudas för att bevara och gynna naturvärden knutna till gammal skog. Syftet med reservatet avgör vilka begränsningar so...

 • Bo1i5vnil7xr3dk4zwvn

  Vätternrundans MTB-bana leder dig på cykel runt i Motalas vackra natur

  Motala kommun 28 maj

  MTB-banan går på lokala cykelvägar och i terrängen runtom i Motala och invigs som en del i Vätternrundans jubileumsfirande 2015. MTB-banan är skänkt som en gåva från Vätternrundan till kommunen och dess invånare där det underliggande syftet är att bidra till en bättre folkhälsa samt få fler människor i Motala att cykla. Den bidrar också till att skapa en led där turister kan uppleva och få se Motala. Ledens längd och struktur Längd: ca 37 km Struktur: Ledens olika miljöo...

 • Vur1z3pjvzhgspywdfml

  Orkidévandring till Hulthagekärret

  Motala kommun 17 jun 14:00

  Vi vandrar tillsammans genom Sjöbo-Knäppans naturreservat till kalkrikkärret och tittar närmare på den unika orkidéflora som finns i denna typ av hotade miljö. Tel 0141-22 50 79. Arr: Motala kommun Samling: Vid reservatets parkering vid Sjöbotorpet. Vägbeskrivning: Från Strandvägen söderifrån, sväng höger in på Torpavägen mot Sjöbo-Knäppan och sedan höger in på Textilvägen. Följ sedan Textilvägen österut fram till parkeringen.

 • Lkirtrmcgmehhxlvjqnq

  Spindelsafari

  Motala kommun 12 aug 14:00

  Söndag 12/8 kl 14-15.30 Spindelsafari Följ med spindelexpert Monika Sunhede på spindelsafari i Hulthagekärret. Vi kommer leta efter de vackra uttrycksfulla hoppspindlarna och många fler häftiga spindelarter som gömmer sig i kalkkärret. Man får gärna ta med sig egna spindlar och få dem artbestämda av vår expert. Tel 0141-22 50 79. Arr: Motala kommun, Fia Sundin. Samling: Vid reservatets parkering vid Sjöbotorpet. Vägbeskrivning: Från Strandvägen söderifrån, sväng höger in p...

 • Ks0sqobrtypkcvhdyew0

  Cykelutflykt till Sjöbo-Knäppan

  Motala kommun 20 maj 09:00

  Cykelutflykt till Sjöbo-Knäppan med naturguidning i Naturreservatet. Sjöbo-Knäppans naturreservat ligger vackert beläget vid sjön Boren. Flera stigar i reservatet är tillgänglighetsanpassade, till exempel vägen mellan Sjöbotorpet och Gröna plan. I reservatet växlar skuggiga lövskogar med betade hagmarker och orkidérika kalkrikkärr. Hela reservatet ligger på gammal kulturmark och har brukats som betes- och slåttermark sedan lång tid tillbaka. Reservatets historia avslöjas b...