Sjöbo-Knäppans naturreservat

Gör som Motala-borna i början av 1900-talet - ta med matsäckskorg till "Gröna plan" i naturreservatet Sjöbo-Knäppan! I reservatet finns också ett fågeltorn, en lummig lövskog och ett kalkrikkärr fullt med orkidéer. Sjöbo-Knäppans naturreservat ligger vackert beläget vid sjön Boren. Flera stigar i reservatet är tillgänglighetsanpassade, till exempel vägen mellan Sjöbotorpet och Gröna plan. I reservatet växlar skuggiga lövskogar med betade hagmarker och orkidérika kalkrikkärr. Hela reservatet ligger på gammal kulturmark och har brukats som betes- och slåttermark sedan lång tid tillbaka. Reservatets historia avslöjas bland annat av ruinerna av den medeltida gården Torpa och en välbevarad fångstgrop.

Naturreservatet förvaltas av Motala kommun.

Att göra:
 • Naturvärde
 • Friluftsområde
 • Naturreservat
 • Redaktörens val
Tillgänglighet:
 • Nära parkering
 • Nära toalett
 • Rullstolsvänligt
Hitta hit:

Områdets norra delar, vid torpet Sjöbo, är lättillgängligt och nås med både bil och cykel. Parkering finns vid torpet Sjöbo. Reservatet ligger även på promenadavstånd från Motala tätort. Gångvägar till reservatet finns från Slaggbron och Borenshult. Från Charlottenborg finns stigar till reservatet. Lokala bussar stannar vid Ekenäs som ligger knappt en kilometer från reservatet.

Kontakta oss

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

 • Grattis Sjöbo-Knäppan 20 år!

  Motala kommun 23 feb

  I oktober 2015 är det 20 år sedan Sjöbo-Knäppan blev naturreservat. Detta vill vi uppmärksamma genom att ge ut en särskild broschyr om naturreservatets historik. Reservatet bildades 1995 av Motala kommun. Anledningen var att området är hem åt skyddsvärda växt- och djurarter samt rymmer hela biotoper som är hotade i form av sumpskog och extremrikkärr. Området är också mycket värdefullt för det rörliga friluftslivet.

 • 20 naturreservat i Motala kommun

  Motala kommun 27 apr

  I Motala kommun finns det idag 20 naturreservat. Naturreservat bildas av länsstyrelsen eller kommunen för att bevara den biologiska mångfalden eller värdefulla naturmiljöer. I den här artikeln presenteras ett antal av naturreservaten. Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärdena. Skogsbruk kan till exempel förbjudas för att bevara och gynna naturvärden knutna till gammal skog. Syftet med reservatet avgör vilka begränsningar som ...

 • Vätternrundans MTB-bana leder dig på cykel runt i Motalas vackra natur

  Motala kommun 28 maj

  MTB-banan går på lokala cykelvägar och i terrängen runtom i Motala och invigs som en del i Vätternrundans jubileumsfirande 2015. MTB-banan är skänkt som en gåva från Vätternrundan till kommunen och dess invånare där det underliggande syftet är att bidra till en bättre folkhälsa samt få fler människor i Motala att cykla. Den bidrar också till att skapa en led där turister kan uppleva och få se Motala. Ledens längd och struktur Längd: ca 37 km Struktur: Ledens olika miljöomb...

 • Ny spång i Sjöbo-Knäppan!

  Motala kommun 6 maj

  Nu är den nya spången i Sjöbo-Knäppan klar! Spången går genom gransumpskogen och kopplar samman kalkkärret med vägen i söder. Inom kort kommer vi även att uppdatera Naturkartan med sträckningen. Ut och testa i vårsolen :)