Soldatängen

Soldatängen består av öppen naturbetesmark, slåtteräng, små skogsområden samt en gammal inäga. Naturbetesmarken och slåtterängen är mycket artrika och innehåller flera rödlistade kärlväxtarter. I området finns även en liten damm med större och mindre vattensalamander. Den öppna betesmarken och slåtterängen ligger i en kraftledningsgata. Slåtterhävden återupptogs 1995 efter ett långt uppehåll. Ängen sköts av Naturskyddsföreningen i Motala.

Att göra:
 • Friluftsområde
Hitta hit:

Soldatängen ligger vid RV34 ca 1 km norr om Motala i riktning mot Linköping.

Kontakta oss

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

 • I år har Naturskyddsföreningen i Motala hävdat Soldatängen i 20 år!

  Motala kommun 28 jul

  I år har Naturskyddsföreningen i Motalas hävdat Soldatängen i Offerby i 20 år! Det var 1994 som Bo Johansson upptäckte, under pågående Vätternrundan, den döende ängen, som nu benämns Soldatängen. Inför detta 20-års Jubileum har vi gjort en Video över Soldatängen där vi tar upp lite om dess historia men mer om den fantastiska mångfalden i detta Natura 2000-område! Vi vill även passa på att flagga för vår Slåtterdag, lördagen den 2 augusti med start kl 9.00. Detta är en akti...

 • Vätternrundans MTB-bana leder dig på cykel runt i Motalas vackra natur

  Motala kommun 28 maj

  MTB-banan går på lokala cykelvägar och i terrängen runtom i Motala och invigs som en del i Vätternrundans jubileumsfirande 2015. MTB-banan är skänkt som en gåva från Vätternrundan till kommunen och dess invånare där det underliggande syftet är att bidra till en bättre folkhälsa samt få fler människor i Motala att cykla. Den bidrar också till att skapa en led där turister kan uppleva och få se Motala. Ledens längd och struktur Längd: ca 37 km Struktur: Ledens olika miljöomb...

 • Nytt vindskydd vid Soldatängen invigt

  Motala kommun 13 okt

  I lördags den 10 oktober invigde Naturskyddsföreningen och Motala kommun det nya vindskyddet vid Soldatängen. Det är naturskyddsföreningen själva som har byggt vindskyddet med hjälp av bidrag för lokala naturvårdsprojekt förmedlade via Länsstyrelsen i Östergötland. Föreningen anordnade invigningen med korvgrillning i samband med en av föreningens många arbetsdagar på ängen. Soldatängen har sedan 1994 vårdats av Naturskyddsföreningen i Motala. Genom Naturskyddsföreningens a...