Höjdskillnader är inte tillgängliga för den här leden.

Karta Hybrid Terräng Satellit Lantmäteriet

Area main nature@2x Soldatängen

Soldatängen består av öppen naturbetesmark, slåtteräng, små skogsområden samt en gammal inäga. Naturbetesmarken och slåtterängen är mycket artrika och innehåller flera rödlistade kärlväxtarter. I området finns även en liten damm med större och mindre vattensalamander. Den öppna betesmarken och slåtterängen ligger i en kraftledningsgata. Slåtterhävden återupptogs 1995 efter ett långt uppehåll. Ängen sköts av Naturskyddsföreningen i Motala.

Att göra:
 • Area main nature@2x Friluftsområde
Hitta hit:

Soldatängen ligger vid RV34 ca 1 km norr om Motala i riktning mot Linköping.

Kontakta oss

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kommunekolog, Motala kommun

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

 • Small soldat ngen sl tter

  I år har Naturskyddsföreningen i Motala hävdat Soldatängen i 20 år!

  Motala kommun 28 jul

  I år har Naturskyddsföreningen i Motalas hävdat Soldatängen i Offerby i 20 år! Det var 1994 som Bo Johansson upptäckte, under pågående Vätternrundan, den döende ängen, som nu benämns Soldatängen. Inför detta 20-års Jubileum har vi gjort en Video över Soldatängen där vi tar upp lite om dess historia men mer om den fantastiska mångfalden i detta Natura 2000-område! Vi vill även passa på att flagga för vår Slåtterdag, lördagen den 2 augusti med start kl 9.00. Detta är en akt...

 • Bo1i5vnil7xr3dk4zwvn

  Vätternrundans MTB-bana leder dig på cykel runt i Motalas vackra natur

  Motala kommun 28 maj

  MTB-banan går på lokala cykelvägar och i terrängen runtom i Motala och invigs som en del i Vätternrundans jubileumsfirande 2015. MTB-banan är skänkt som en gåva från Vätternrundan till kommunen och dess invånare där det underliggande syftet är att bidra till en bättre folkhälsa samt få fler människor i Motala att cykla. Den bidrar också till att skapa en led där turister kan uppleva och få se Motala. Ledens längd och struktur Längd: ca 37 km Struktur: Ledens olika miljöo...

 • Xuzjcaiaynpf76air48n

  Nytt vindskydd vid Soldatängen invigt

  Motala kommun 13 okt

  I lördags den 10 oktober invigde Naturskyddsföreningen och Motala kommun det nya vindskyddet vid Soldatängen. Det är naturskyddsföreningen själva som har byggt vindskyddet med hjälp av bidrag för lokala naturvårdsprojekt förmedlade via Länsstyrelsen i Östergötland. Föreningen anordnade invigningen med korvgrillning i samband med en av föreningens många arbetsdagar på ängen. Soldatängen har sedan 1994 vårdats av Naturskyddsföreningen i Motala. Genom Naturskyddsföreningens ...

 • Ejtnyxsa8u0t6jmmhyxe

  Bioblitz på Soldatängen

  Motala kommun 22 maj 09:00

  På Biologiska mångfaldens dag gör vi en Bioblitz som är en intensiv period av biologisk inventering av ett specifikt område. Syftet är att upptäcka, räkna, kartlägga och lära mer om alla levande organismer i området. Mer information läggs ut på MBF:s hemsida och Facebook. Sammarrangemang mellan Motala Biologiska Förening och Natuskyddsföreningen, Motala.

 • Miibl7eshrgsfynl35ks

  Slåtter på Soldatängen

  Motala kommun 3 aug 09:00

  Slåttern är en höjdpunkt för vårt ängsarbete. Vi slår med lie och räfsar ihop det slagna. Redskapen finns på plats. Vi lär ut att använda dem på traditionellt sätt. Vi välkomnar alla, och att slå med lie är en upplevelse att ta vara på. Ta med fika. Vid rasten brukar vi bjuda på sång och musik, också en tradition. Den som missar första dagen får en ny chans samma tid lördagen den 10 augusti. Samling kl. 09.00 vid Soldatängen. Behöver du bilskjuts, kontakta Eva-Britt Kemmer...

 • U7waszgazmkcpv51j4lq

  Soldatängens fjärilar

  Motala kommun 16 jun 13:00

  Välkommen på fjärilssafari bland blomsterprakten i Soldatängen. kl.13-15. Är vädret med oss kan vi förvänta oss bastardsvärmare, praktfjärilar, juvelvingar och tjockhuvuden! OBS! Kan ställas in vid dåligt väder, information på 0141-222521. Kostnadsfritt. Arr: Motala kommun, Staffan Carlsson Samling: P-platsen vid Soldatängen. Vägbeskrivning: från Motala kör mot Linköping på RV 34, sväng höger in på Fallstugevägen. Parkeringen är direkt på höger sida vid informationstavl...

 • Btvlzpzapbr67p8jpupb

  Fjärilssafari på Soldatängen

  Motala kommun 25 maj 13:00

  Välkommen på fjärilssafari bland blomsterprakten i Soldatängen. kl.13-15 Är vädret med oss kan vi förvänta oss bastardsvärmare, praktfjärilar, juvelvingar och tjockhuvuden! OBS! Kan ställas in vid dåligt väder, information på 0141-222521. Kostnadsfritt. Arr: Motala kommun, Staffan Carlsson Samling: P-platsen vid Soldatängen. Vägbeskrivning: från Motala kör mot Linköping på RV 34, sväng höger in på Fallstugevägen. Parkeringen är direkt på höger sida vid informationstavl...

 • Knayi8h8gaf2a81z68zn

  Vilda Blommornas dag

  Motala kommun 16 jun 16:00

  Blomstervandring på Soldatängen bland ängsblommor, orkidéer och skogsklockor. Ta gärna med fika. Samling vid soldatängens entré vid RV34. Kostnadsfritt Ansvarig: Bo Johansson 0141-21 92 69, 0768-14 87 44 Arr: Naturskyddsföreningen och Motala Kommun (Barnvänlig aktivitet)

 • Gsnt9ivzcee6qnzgwohs

  Vårstädning och vårfåglar

  Motala kommun 25 apr 16:00

  Vårstädning och vårfåglar med Naturskyddsföreningen på Soldatängen Nu är det städning av ängen som bör göras för att gynna kommande blomsterprakt och underlätta slåttern. Vårfåglarna har också kommit och gör oss sällskap. Ta med egen fika. Ansvariga: Bo Johansson 076-814 87 44 och Tomas Lundqvist 073-078 06 67 Arr: Naturskyddsföreningen

 • O9tk0wsl0ice2xzn8ego

  Hamling på Soldatängen

  Motala kommun 28 sep 09:20

  Vår äng har en stark tillväxt av sly, som måste bort. Passa på att lära dig att hamla träd. Vi har ett 25-tal träd som hamlas (topphuggs) med olika årsintervall. Detta förfarande tillämpas inte så ofta numera, men vi gör det på vår äng. De buskiga kronor som bildas gynnar en mängd fåglar och insekter. Ansvariga: Bo Johansson 076-814 87 44 och Tomas Lundqvist 073-078 06 67 Arr: Naturskyddsföreningen