Staffanstorp naturreservat

I Staffanstorps naturreservat visar vältrampade stigar vägen genom örtrik granskog, fårbetade torrbackar, förbi kärr och spännande sjöar. Dödislandskapet i reservatet bildades under den senaste istiden. Den kuperade terrängen och den kalkrika moränen skapar förutsättningar för områdets olika vegetationstyper. Liksom det närbelägna reservatet Sjöbo-Knäppan går Staffanstorps dokumenterade historia tillbaka till medeltid. Stora delar av reservatet nyttjades till bete och slåtter. Dagens gamla husgrunder, stengärdesgårdar och odlingsrösen hjälper oss att förstå hur detta ålderdomliga landskap såg ut.

Vid besöksladan i Staffanstorp naturreservat finns det en tillgänglighetsanpassad toalett och grillplats. Naturreservatet förvaltas av Motala kommun.

Att göra:
 • Naturvärde
 • Naturreservat
 • Redaktörens val
Tillgänglighet:
 • Nära parkering
 • Nära toalett
 • Barnvagnstillgängligt
 • Rullstolsvänligt
Hitta hit:

Området är lätt tillgängligt och nås både med bil och cykel. Hållplatser för lokal och regional busstrafik finns på en kilometers avstånd från reservatet. Till området leder två skyltade tillfarter. Den officiella tillfarten till reservatet är norrifrån, från Djurgårdsvägen. Parkering finns vid gården Staffanstorp. Reservatet ligger även på promenadavstånd från Motala tätort.

Kontakta oss

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

 • 20 naturreservat i Motala kommun

  Motala kommun 27 apr

  I Motala kommun finns det idag 20 naturreservat. Naturreservat bildas av länsstyrelsen eller kommunen för att bevara den biologiska mångfalden eller värdefulla naturmiljöer. I den här artikeln presenteras ett antal av naturreservaten. Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärdena. Skogsbruk kan till exempel förbjudas för att bevara och gynna naturvärden knutna till gammal skog. Syftet med reservatet avgör vilka begränsningar som ...

 • Vätternrundans MTB-bana leder dig på cykel runt i Motalas vackra natur

  Motala kommun 28 maj

  MTB-banan går på lokala cykelvägar och i terrängen runtom i Motala och invigs som en del i Vätternrundans jubileumsfirande 2015. MTB-banan är skänkt som en gåva från Vätternrundan till kommunen och dess invånare där det underliggande syftet är att bidra till en bättre folkhälsa samt få fler människor i Motala att cykla. Den bidrar också till att skapa en led där turister kan uppleva och få se Motala. Ledens längd och struktur Längd: ca 37 km Struktur: Ledens olika miljöomb...

 • Ökad tillgänglighet i Staffanstorp naturreservat efter tips från rådet för funktionshinderfrågor

  Motala kommun 18 jun

  För att förbättra tillgängligheten till ett av kommunens populäraste naturområden bygger kommun nu om vid parkeringsplatsen i Staffanstorps naturreservat. Där det tidigare var en besvärlig gräskant och en kort, brant lutning ner till grillplatsen anläggs istället en avplanad gångväg. Syftet med åtgärden är att förenkla för besökare med funktionsnedsättning eller för personer med t.ex. barnvagn att ta sig ner till grillplatsen. Idén till åtgärden fick kommunen genom dialog ...

 • Vägen till Gröna plan i Staffanstorp naturreservat är tillgänglighetsanpassad

  Motala kommun 28 okt

  Motala kommun satsar på tillgänglighet i år! Inom projektet Trygg, säker och tillgänglig har i bland annat vägen till grillplatsen på Gröna plan vid Mellansjön i Staffanstorp naturreservat grusats upp och jämnats ut. Dessutom har vägbommen bytts ut mot en grind med en passage på sidan. Nu är det mycket lättare att passera med rollator, rullstol eller barnvagn.