Startplats för Östgötaleden - Rundslinga i Tjällmoskogarna

Startplats för Östgötaledens Rundlinga i Tjällmoskogarna är vid Hagstugans parkering norr om Tjällmo. Här finns gott om parkering. Man kan även fylla på vattenflaskan innanför den blå dörren på Hagstugans södra gavel. TGOK sköter Hagstugan, parkeringen och denna startplats.

Det finns två rundslingor man kan välja på 2 mil respektive 1 mil. Den längre rundslingan kopplar också på Skönnarboleden i norr och sedan vidare mot Kärnskogsmossen om man vill vandra under flera dagar.

Här planerar vi grillplats och bänkbord under våren 2021.

Att göra:
  • Motionsanläggning
  • Vandring
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Faciliteter:
  • Entré
  • Parkeringsplats
Hitta hit:

Kör genom Tjällmo och sväng mot Godegård cirka två kilometer norr om samhället. Det är skyltat elljuspår. Fortsätt ytterligare ett par kilometer. Sväng där det är skylt som visar till Hagstugan.

Kontakta oss

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.