Area main nature reserve@2x Stora Boda naturreservat

Reservatet är drygt 60 ha och ligger 10 kilometer norr om Kristbergs kyrka i Motala kommun. Området ingår i ett kluster av värdefulla skogsområden som karakteriseras av häll- och myrmosaiker med mestadels mager barrnaturskog. I naturreservatet finns även ett höjdparti och inslag av näringsrikare mark. Naturvärdena är knutna till de senvuxna granarna, de gamla tallarna och den multnande veden av framförallt tall. Området är även ett viktigt reproduktionsområde för tjäder.

Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen Östergötland.

Att göra:
 • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet ligger ca 10 km norr om Kristbergs kyrka. Ta länsväg 211 (Borensberg-Tjällmo). Ca 10 km norr om Borensberg (i höjd med Lund) sväng av mot Karlsby. Följ vägen (nr 1100) ca 4,4 km, in på skogsbilsvägen till höger finns en parkeringsficka.

Kontakta oss

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kommunekolog, Motala kommun

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

 • Op5jgb0comnjafheefeg

  20 naturreservat i Motala kommun

  Motala kommun 27 apr

  I Motala kommun finns det idag 20 naturreservat. Naturreservat bildas av länsstyrelsen eller kommunen för att bevara den biologiska mångfalden eller värdefulla naturmiljöer. I den här artikeln presenteras ett antal av naturreservaten. Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärdena. Skogsbruk kan till exempel förbjudas för att bevara och gynna naturvärden knutna till gammal skog. Syftet med reservatet avgör vilka begränsningar so...

 • Giaivhjj1kyx0zoqmhvf

  Vandra genom naturreservaten vid Fågelmossen

  Motala kommun 11 jun

  En vandringsled gör en slinga runt fyra naturreservat i området vid Fågelmossens naturreservat. Det är enkelt att ta kortare rundor, men om man vill kan man gå hela sträckan som går genom Fågelmossen NR, Hästtumla NR, Stora Boda NR och Bromossen NR. Totalt finns 1,2 mil sammanhängande led. Leden är uppmarkerad med orange färg, och det finns längsmed vägen pilar som visar vart man ska ta vägen. På vägen finns det ett antal rastplatser och vindskydd. Det finns en ledkarta s...