Trolleflod naturreservat

OBSERVERA!
För närvarande är vandringsleden i Trolleflod avstängd. Länsstyrelsen rekommenderar inte besök i Trolleflods naturreservat just nu. Det beror på att ovanligt många granar har dött av granbarkborreangrepp. Dessa granar har en tendens att bli sköra och brytas av. Att vistas här innebär en risk. Leden är också svårframkomlig på grund av nedfallna träd.

Som namnet antyder kan ett besök i Trolleflods naturreservat sätta fart på fantasin! Här finns en variationsrikedom av både stora och små mått. I ”trollskogen” kan du upptäcka både sumpskogar, myrar och kärr. Men skärper du synen kan du se in i den lilla världen som myllrar av sällsynta och spännande arter.

Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen Östergötland..

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Hitta hit:

Vägbeskrivning: Följ väg 211 norrut från Tjällmo. Sväng vänster på väg 51. Reservatet ligger i anslutning till väg 51.

Kontakta oss

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

  • 20 naturreservat i Motala kommun

    Motala kommun 27 apr

    I Motala kommun finns det idag 20 naturreservat. Naturreservat bildas av länsstyrelsen eller kommunen för att bevara den biologiska mångfalden eller värdefulla naturmiljöer. I den här artikeln presenteras ett antal av naturreservaten. Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärdena. Skogsbruk kan till exempel förbjudas för att bevara och gynna naturvärden knutna till gammal skog. Syftet med reservatet avgör vilka begränsningar som ...