Höjdskillnader är inte tillgängliga för den här leden.

Karta Hybrid Terräng Satellit Lantmäteriet

Place main birds@2x Utsiktsplattform vid Motala ströms utlopp

Under 2014 byggde kommunen en utsiktsplattform vid Borens strand. Idén till plattformen kommer från en ung ornitolog i Motala biologiska förening som lämnade in ett medborgarförslag. Från utsiktsplattformen får man överblick över Motala ströms utlopp i Boren som framför allt vintertid är ett område rikt på sjöfåglar. Även havsörn syns regelbundet patrullera längs med Motala ström och Boren.

Att göra:
 • Place main birds@2x Fågelskådning

Kontakta oss

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kommunekolog, Motala kommun

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

 • If6xwped83vieecrgxdb

  Förslag till vandringstur mellan Staffanstorp och Sjöbo-Knäppan genom Charlottenborgs betesmarker

  Motala kommun 27 apr

  Ett bra förslag till promenad i tätortsnära natur i Motala är att följa de markerade lederna i Staffanstorps naturreservat genom Charlottenborgs hagmarker och vidare till Borenshult genom Sjöbo-Knäppan naturreservat. Totalt är det en sträcka på bara ca 4-5 km beroende på vilken väg man väljer, men det finns mycket att se på vägen! I Staffanstorp finns det tre markerade vandringsleder: gul, röd och blå. Genom Charlottenborg kan man välja mellan en gul och en röd led. I Sjöb...

 • Bo1i5vnil7xr3dk4zwvn

  Vätternrundans MTB-bana leder dig på cykel runt i Motalas vackra natur

  Motala kommun 28 maj

  MTB-banan går på lokala cykelvägar och i terrängen runtom i Motala och invigs som en del i Vätternrundans jubileumsfirande 2015. MTB-banan är skänkt som en gåva från Vätternrundan till kommunen och dess invånare där det underliggande syftet är att bidra till en bättre folkhälsa samt få fler människor i Motala att cykla. Den bidrar också till att skapa en led där turister kan uppleva och få se Motala. Ledens längd och struktur Längd: ca 37 km Struktur: Ledens olika miljöo...