Höjdskillnader är inte tillgängliga för den här leden.

Karta Hybrid Terräng Satellit Lantmäteriet

Trail main hiking@2x Vandringsled i Bredsjömossen

Naturreservatet är ca 220 ha stort och ligger vid Bredsjön 7 km nordost om Godegård kyrka i Motala kommun. Naturen bjuder på omväxlande näringsrika och näringsfattiga naturtyper. Exempelvis finns örtrik granskog, sumpskogsmosaik och öppna högmossar. Stövlar rekommenderas!

Att göra:
  • Trail main hiking@2x Vandring
Hitta hit:

Vägbeskrivning: Reservatet ligger ca 7 km NO om Godegård kyrka. Kör från Godegård norrut på Godegårdsvägen i ca 6 km. Tag av mot öster och kör vidare i ca 850 m. tag av mot öster och kör till vändplanen.

Kontakta oss

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kommunekolog, Motala kommun

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.