Vandringsstigar i Sjöbo-Knäppans naturreservat

I Sjöbo-Knäppan finns ett antal skyltade vandringsstigar som går genom reservatet från slaggbron över Motala ström i väster, till Hulthagekärret i öster. Det finns också möjlighet att vandra en markerad vandringsled till Staffanstorps naturreservat över Charlottenborgs naturområde.

Delar av vandringsstigarna i de västra delarna går över vad som tidigare var slaggtipp. Det kan finnas en del slagg, skrot och skräp i området som härrör från slaggtippen.

Delar av varingsstigarna, exempelvis mellan Sjöbotorpet och Gröna plan är tillgänglighetsanpassade.

Att göra:
 • Vandring
Längd: 15.4 km
Hitta hit:

Kör mot Ekenäs i Charlottenborg. Fortsätt sedan Textilvägen till en parkeringsplats.vid Sjöbo-Knäppan.

Kontakta oss

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

 • Vandra i närnatur mellan Sjöbo-Knäppan och Staffanstorp

  Motala kommun 5 dec

  Skyltar och markerade leder gör det lätt att hitta i naturen kring Motala. Här hittar du en karta med vandringsleder och förslag på stigar och vägar i naturen öster om Motala stad. Lederna går delvis i hagmarkerna i Charlottenborg mellan Sjöbo-Knäppans naturreservat och Staffanstorps naturreservat. Under sommarsäsongen går betesdjur i dessa. Djuren hjälper till att hålla områdena öppna från sly och främjar bland annat blomrikedomen. Det finns en gulmarkerad vandringsled so...

 • Förslag till vandringstur mellan Staffanstorp och Sjöbo-Knäppan genom Charlottenborgs betesmarker

  Motala kommun 27 apr

  Ett bra förslag till promenad i tätortsnära natur i Motala är att följa de markerade lederna i Staffanstorps naturreservat genom Charlottenborgs hagmarker och vidare till Borenshult genom Sjöbo-Knäppan naturreservat. Totalt är det en sträcka på bara ca 4-5 km beroende på vilken väg man väljer, men det finns mycket att se på vägen! I Staffanstorp finns det tre markerade vandringsleder: gul, röd och blå. Genom Charlottenborg kan man välja mellan en gul och en röd led. I Sjöb...