Abborrträsk naturreservat

Nere vid vattnet är det nästan helt tyst. Man står som i en gryta, omgiven av berg och skog. Naturen dämpar. Får en att fundera. Är det nu, eller är det för tusen år sedan? Man får klättra lite för att ta sig runt. Men man måste inte gå så långt. Det räcker med att följa stigen fram till vattnet. Sen kan man gå hem med fyllda batterier.

Att göra:
  • Friluftsområde
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Nära kollektivtrafik
Hitta hit:

Närmaste adress : Värmdövägen, Saltsjö-Boo

Kollektivtrafik: Med buss kliver du av vid busshållplatsen Boo kyrka om du vill besöka reservatet via norra entrén.

Vill du istället besöka naturreservatet via reservatets södra eller västra entré kliver du av vid busshållplatsen Mensättra.

Planera gärna din resa via sl.se

Parkering och tillgänglighet: Två parkeringar finns vid Värmdövägen, i anslutning till reservatets västra och norra entré.

Den västra entréns parkering är större än den norra. Det finns inga vägar fram till sjön, men den går att nå till fots via stigar som löper i svackor. Ingen bebyggelse hindrar tillgängligheten, men det kan vara svårt att ta sig fram i den kuperade terrängen.

Kontakta oss

Logo staende orange 300ppi frilagd

Lindgren Sofia

Koordinator, Förvaltning utemiljö