Place main culture@2x Danvikens dårhus

Huset som kommit att kallas ”Danvikens dårhus” är ett före detta saltbruk från 1680-talet som användes som mentalsjukhus 1788–1861. Det var då ett annex till Danvikens hospital.

Författaren Zacharias Topelius har skildrat livet i dårhuset i ett avsnitt av Fältskärns berättelser. Det har troligen sin bakgrund i att hans far var läkare i distriktet: ”De arma dårarna föstes ut på gården för att man äntligen måtte rengöra deras ohyggliga stall och de betraktade med slöa, slocknade ögon den härliga vårsolen … enris ströddes på alla golv, dårarna skurades rena och kläddes som människor”.

Att göra:
  • Place main culture@2x Kultur
Faciliteter:
  • Place main info@2x Information

Kontakta oss

Logo staende orange 300ppi frilagd

Finn Cederberg

Naturvårdsintendent

Tel: 08-718 80 46.