Erstavik

Erstavik är ett av de få stora gods nära Stockholm som finns bevarade. Gamla torp och öppna marker visar att människor har brukat jorden i århundraden. Nacka kommun och ägaren av Erstavik samarbetar för att naturen ska vara tillgänglig för allmänheten. Skogen är växlingsrik och spännande. Här finns hällmarker med tall och ljung, täta granskogar, sumpskog och sandiga åsar. Sjöar och småvatten inne i skogen glittrar. Många har upptäckt de välskötta vandringslederna genom området :Sörmlandsledens första etapper, Gröna, Blå och Vita spåret. Vid Erstaviken och Strålsjön finns ordnade bad.
På en del platser finns skyltar som berättar mer om historien och naturen.

Att göra:
  • Friluftsområde
Hitta hit:

Välj eller sök på "entréer"! På de platserna finns entréskyltar med karta.

Kontakta oss

Logo staende orange 300ppi frilagd

Lindgren Sofia

Koordinator, Förvaltning utemiljö